ลพบุรีพร้อม

ตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19


(กรณีมีแต่ปีเกิดให้ลงทะเบียนเป็น 01/01/พ.ศ.เกิด)
screenshot

ข้อมูลส่วนตัว

สถานะการนัดหมาย

ประวัติการฉีดวัคซีน

เพื่อให้วัคซีนเข้าถึงคนลพบุรีเราจึงต้องมี "ลพบุรีพร้อม"

ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งในเรื่องของยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีน ล่าสุดทาง ศบค. มีการสั่งการให้มีการคำนวณยอดจัดสรรวัคซีนใหม่ทั้งประเทศ อีกทั้งยังให้มีการสั่งชะลอการลงทะเบียน “หมอพร้อม” [เนื้อหาข่าว] ทางจังหวัดลพบุรีจึงได้มีแนวคิดพัฒนาระบบ #ลพบุรีพร้อม ขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการวัคซีนภายในจังหวัดลพบุรีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุด.

"โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. เฉพาะประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะรับบริการในสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีเท่านั้น
2. หากท่านประสงค์ที่จะรับวัคซีนท่านต้องลงทะเบียนในระบบเพื่อจองสิทธิ์ไว้ โดยท่านจะไม่สามารถระบุวันเวลาและสถานที่ฉีดได้
3. ช่องทางลงทะเบียน ได้แก่ 1. ด้วยตนเองผ่านเวปไซด์ "ลพบุรีพร้อม.com" 2. ผ่านสถานพยาบาลของรัฐ 3.ผ่านผู้นำชุมชน หรือ อสม.
4. โรงพยาบาลจะจัดคิวผู้ที่จองสิทธิ์ฉีดวัคซีนตามพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ขอให้ระบุ/แก้ไข ที่อยู่ปัจจุบัน และ เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องสมบูรณ์
5. ท่านสามารถตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีนผ่านเวปไซด์ "ลพบุรีพร้อม.com" หรือ ข้อความแจ้งเตือนผ่านแอพหมอพร้อม หรือ การนำแจ้งผ่าน ผู้นำชุมชน จนท.สาธารณสุข และ อสม. ประกาศผ่านเพจลพบุรีพร้อม และ เพจของทางโรงพยาบาล หรือ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับไปเมื่อใกล้ถึงวันนัดฉีดวัคซีน
6. กรณีต้องการย้ายหน่วยลงทะเบียนหรือเลื่อนวันฉีดวัคซีนออกไปขอให้ท่านติดต่อทางโรงพยาบาล เพื่อขอเปลี่ยน/เลื่อนนัด "

ipad
iphone

สายด่วนลพบุรีพร้อม

รพ.พระนารายณ์มหาราช
    (เข้าดูเพจ รพ. คลิ๊กที่นี่)
โทร. 06-3213-0710
รพ.อานันทมหิดล
    (เข้าดูเพจ รพ. คลิ๊กที่นี่)
โทร. 036-785-876
รพ.บ้านหมี่
    (เข้าดูเพจ รพ. คลิ๊กที่นี่)
โทร. 093-176-6460 , 0-3647-2051 ถึง 6 ต่อ 200
รพ.พัฒนานิคม
    (เข้าดูเพจ รพ. คลิ๊กที่นี่)
โทร. 0-3649-1341
รพ.โคกสำโรง
    (เข้าดูเพจ รพ. คลิ๊กที่นี่)
โทร. 0-3644-1657
รพ.ชัยบาดาล
    (เข้าดูเพจ รพ. คลิ๊กที่นี่)
โทร. 036-750-155
รพ.ท่าวุ้ง
    (เข้าดูเพจ รพ. คลิ๊กที่นี่)
โทร. 0-8414-98591
รพ.สระโบสถ์
    (เข้าดูเพจ รพ. คลิ๊กที่นี่)
โทร. 0-3677-6239
รพ.ท่าหลวง
    (เข้าดูเพจ รพ. คลิ๊กที่นี่)
โทร. 0-9602-06291 หรือ 0-3649-7105 ต่อ 320
รพ.โคกเจริญ
    (เข้าดูเพจ รพ. คลิ๊กที่นี่)
โทร. 0-6295-63547
รพ.ลำสนธิ
โทร. 0-3679-3673
รพ.หนองม่วง
    (เข้าดูเพจ รพ. คลิ๊กที่นี่)
โทร. 0-3664-8412 ต่อ 149

คำแนะนำก่อนและหลังฉีดวัคซีน

iphone

ถาม-ตอบ ปัญหาลพบุรีพร้อม

ลพบุรีพร้อม คือระบบจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนา หรือ เข้ามาพักอาศัย หรือ มีสถานที่ทำงาน อยู่ในจังหวัดลพบุรี เนื่องด้วยทาง ศบค. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการจัดสรรวัคซีนใหม่ จึงทำให้ทางจังหวัดลพบุรีต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดความสับสนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี โดยเมื่อท่านลงทะเบียนแสดงความประสงค์ขอรับวัคซีนแล้ว ระบบจะเก็บประวัติการจองคิวของท่านไว้ เมื่อทางจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลาง หน่วยบริการฉีดวัคซีนจะกำหนดวันรับวัคซีนและแจ้งวันเวลานัดฉีดให้ท่านทราบ และเมื่อท่านได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ประวัติการรับวัคซีน ใบรับรองวัคซีน การประเมินอาการหลังฉีดวัคซีน ท่านสามารถดูประวัติบน หมอพร้อม ต่อไป.

เนื่องจากระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลของหมอพร้อม จึงทำให้เราไม่สามารถย้ายข้อมูลบนระบบหมอพร้อมมานำเข้าระบบลพบุรีพร้อมได้ หากท่านตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่พบข้อมูลของท่านในระบบลพบุรีพร้อมขอให้ท่านลงทะเบียนใหม่ในระบบอีกครั้ง หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คิวที่เคยลงไว้ในระบบหมอพร้อมจะถูกนำเข้ามาในลพบุรีพร้อมเพื่อใช้ในการจัดลำดับคิวนัดฉีดวัคซีนต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์ขอรับวัคซีนได้ผ่านช่องทาง
1. ผ่านเวปไซด์ลพบุรีพร้อมด้วยตนเอง "ลพบุรีพร้อม.com"
2. ลงทะเบียนผ่านสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
3. ลงทะเบียนผ่าน ผู้นำชุมชน หรือ อาสาสมัครสาธารณสุข


1. ตรวจสอบวัดนัดฉีดวัคซีนโดยระบุ เลขประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิด ที่เวปไซด์ "ลพบุรีพร้อม.com"
2. ส่งข้อความนัดผ่านแอพหมอพร้อม
3. ทาง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และ อสม. หรือ ตัวแทนหน่วยงาน/องค์กร จะนำรายชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีนลงไปแจ้งในชุมชน/สถานที่ทำงาน ของท่าน
4. ประกาศหน้าเพจลพบุรีพร้อม หรือ เพจของโรงพยาบาล
5. ทางโรงพยาบาลติดต่อแจ้งท่านโดยตรงอีกครั้งเมื่อได้วันนัดฉีดวัคซีน

การขอจดทะเบียนในชื่อ ลพบุรีพร้อม.com เป็นการจดทะเบียนเวปไซด์แบบ Internationalized Domain Name (IDN)
-----------------------------------
IDN Domain มีมานานแล้ว แต่พึ่งจริงจังเมื่อปี 1996 พัฒนามาและนำมาใช้เมื่อปี 1998 และนำเป็นมาตราฐานเมื่อปี 2005 โดยหลักการของ IDN คือการแปลง label (เลเบ็ล) ให้เป็น ASCII เพื่อให้ระบบทั่วโลกสามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งการแปลงรูปแบบนี้เป็นการแปลงให้อยู่ในรูปแบบ PunyCode

PunyCode คือรหัส IDN จะขึ้นต้นด้วย xn-- แล้วจึงตามด้วยตัวหนังสือภาษาอังกฤษ เช่น จดโดเมนภาษาไทย.com จะได้ PunyCode เป็น xn--82cyamja3cfcm9e9eb2qc1a9b.com
-----------------------------------
<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>

Developer Teams

พัฒนาโดย...ทีมงานโรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

iphone-ipad

นพ.นุสิทธิ์ ชัยประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พงษ์ศักดิ์ บุญทัด

นักวิชาการสาธารณสุข

ธนสิทธิ์ ภู่ขาว

จพ.สาธารณสุข(ผู้ประสานงาน สสจ.ลพบุรี)

วุฒิพงษ์ เอี่ยมชื่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กฤษณ์ เฉื่อยอารมณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์